Rodos Holding

Akademik Programları

Rodos Holding'in Eğitim Yatırımları kapsamındaki Akademik Programlar, öğrencilere geniş bir eğitim yelpazesi sunarak onların potansiyellerini en üst düzeye çıkarmayı amaçlamaktadır. Bu programlar, disiplinlerarası yaklaşımlar, pratik deneyimler ve sektörle entegre eğitim içerikleriyle öne çıkmaktadır.

Birinci Yıl

Temel Bilim ve Genel Eğitim

Matematik I: Temel matematik becerilerinin geliştirilmesi.
Genel Kimya: Temel kimya prensipleri ve laboratuvar uygulamaları.
Akademik Yazma ve Araştırma Becerileri: Etkili yazma, araştırma ve kaynak kullanma becerileri.

İkinci Yıl

Ana Alan ve Temel Bilgisayar Bilimi

Ana Alan Dersleri (Alan Seçimine Bağlı): Öğrencinin seçtiği ana dal ile ilgili derinlemesine dersler.
Veri Yapıları ve Algoritmalar: Bilgisayar biliminde temel veri yapıları ve algoritmaların öğrenilmesi. İkinci Yabancı Dil (Seçmeli): İkinci bir dilin öğrenilmesi ve kültürel farkındalığın artırılması.

Üçüncü Yıl

Staj ve Uygulama

Staj ve Mesleki Uygulama: Öğrencilerin sektör deneyimi kazanmaları için staj imkanları.
Ana Alan Dersleri - İleri Seviye: Ana dalda ileri düzeyde derinleşme dersleri.

Dördüncü Yıl

Araştırma ve Mezuniyet Tezi

Bağımsız Araştırma Projesi: Öğrencilerin alanlarında bağımsız araştırma yapma fırsatı.
Mezuniyet Tezi: Mezuniyet ödevi veya projesinin tamamlanması.

Ekstra

Kariyer Gelişimi ve Seminerler

Kariyer Danışmanlığı: Kariyer planlaması, CV hazırlama ve mülakat teknikleri.
Endüstri Seminerleri ve İş Geliştirme: Endüstri liderleri ve profesyoneller tarafından verilen seminerler ve iş geliştirme etkinlikleri.

Ekstra

Sosyal ve Kültürel Etkinlikler

Kulüp ve Topluluk Katılımı: Öğrencilerin sosyal ağlarını genişletmeleri ve liderlik becerilerini geliştirmeleri için fırsatlar.
Sosyal Sorumluluk Projeleri: Topluma hizmet etme ve sosyal sorumluluk bilincinin artırılması.